GoParking T1 Mall of Tallinn – Korduma Kippuvad Küsimused

GoParking
T1 Mall of Tallinn

Leiad GoParking Tallinn Airport, kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn, aadressil Peterburi tee 2, Tallinn.

GoParking
T1 Mall of Tallinn

Pysäköintipaikka sijaitsee Tallinnan lentoasemalla, kauppakeskus T1 Mall of Tallinnassa, osoitteessa Peterburi tee 2, Tallinna.

GoParking
T1 Mall of Tallinn

Парковка GoParking у аэропорта Таллинна находится в торговом центре T1 Mall of Tallinn, по адресу: Peterburi tee 2, Tallinn.

GoParking
T1 Mall of Tallinn

Car park is located at Tallinn Airport, shopping centre T1 Mall of Tallinn, address Peterburi tee 2, Tallinn.

Kuidas leida hind ja broneerida

PYSÄKÖINTIVARAUKSET

БРОНИРОВАНИЕ

BOOKINGS

 1. Parkimise broneeringud ettetellimisel www.goparking.ee
 2. Alusta oma broneeringut, valides parkimise alustamise ja tagasilennu saabumise aeg. Süsteem arvestab automaatselt parkimisaja ja hinna.
 3. Parkimisandmete muutmiseks palun saatke meile sellekohane teade info@goparking.ee
 1. Pysäköintivaraukset ennakkoon osoitteessa www.goparking.ee
 2. Voimassaolevat hinnat saatte vahvistettua, kun syötätte pysäköinnin aloitus- ja lopetusajan varausjärjestelmään, hinta lasketaan automaattisesti.
 3. Pysäköintiajan muutoksista voitte ilmoittaa meille sähköpostilla info@goparking.ee
 1. Предварительное бронирование по www.goparking.ee
 2. Для начала бронирования укажите время начала стоянки и время прибытия обратного рейса. Система рассчитывает продолжительно стоянки и цену автоматически.
 3. Вы можете внести изменения в бронирование по info@goparking.ee
 1. Pre-bookings on www.goparking.ee
 2. Start your reservation by choosing arrival and return times. Our system will automatically calculate the time and the price for the parking.
 3. To change your parking information, please send us an email at info@goparking.ee

KUIDAS LEIDA

SIJAINTI

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

LOCATION

JUHISED REISILE MINEJALE:

OHJEET MENOMATKALLE:

ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ:

INSTRUCTIONS
FOR THE ARRIVAL:

 1. Parkige oma auto parklasse kaubatänav T1 Mall of Tallinn, Peterburi tee 2, Tallinn.
 2. Kaubanduskeskuse lahtiolekuajal 8–23 on võimalik parkida maa-aluses parklas P0. Pärast kaubanduskeskuse lahtiolekuaegu 23–08 saab parkida parkla korrustel P2, P3, P4.
 3. Parkimise broneerimine peab kehtima kogu parkimise ajal. Parkimisaja muutustest saate teada anda meile info@goparking.ee.
 4. Reis Tallinn airport terminali on umbes 1,5km.
 5. Tramm number 4, sõidab iga päev kaubanduskeskuse (Ülemiste jaam) ja lennujaama vahel 5–0.30. Lisateavet trammi ajakava kohta on Tallinna Linnatranspordi As -veebisaidilt.
 1. Pysäköi autosi pysäköintitaloon kauppakeskus T1 Mall of Tallinnassa, osoitteessa Peterburi tee 2, Tallinna.
 2. Kauppakeskuksen aukioloaikoina 08–23 pysäköidä voi maanalaiseen pysäköintikerrokseen P0.
  Kauppakeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella
  23–08 pysäköidä voi parkkitalon maanpäällisiin kerroksiin P2, P3, P4.
 3. Pysäköintivaraus tulee olla voimassa koko pysäköinnin ajan. Pysäköintiajan muutoksista voitte ilmoittaa meille info@goparking.ee.
 4. Matka Tallinnan lentoasemalle on noin 1,5km.
 5. Raitiovaunu numero 4, kulkee väliä kauppakeskus (Ülemiste jaam) ja lentokenttä päivittäin välillä 5–0.30. Lisätietoa raitiovaunun aikataulusta Tallinna Linnatranspordi AS.
 1. Припаркуйте свой автомобиль в торговом центре T1 Mall of Tallinn по адресу Peterburi tee 2, Tallinn.
 2. В часы работы торгового центра (8.00-23.00) можно оставить автомобиль на подземном парковочном этаже P0.
  В часы, когда торговый центр закрыт (23.00-8.00), автомобиль можно оставить на надземных этажах P2, P3 и P4.
 3. Бронирование парковки должно действовать на протяжении всего периода стоянки. Об изменениях времени парковки вы можете сообщить нам по адресу: info@goparking.ee.
 4. Расстояние до терминала примерно 1,5 км.
 5. Трамвай  № 4 ходит по маршруту Торговый центр (Ülemiste jaam) – Аэропорт ежедневно с 5.00 до 0.30. Дополнительную информацию о расписании трамвая вы найдете в службе пассажирского транспорта Таллинна – Tallinna Linnatranspordi AS.
 1. Park you car at shopping centre T1 Mall of Tallinn, address Peterburi tee 2, Tallinn.
 2. Within the opening hours of the shopping centre 8 am – 11 pm you can park your car at underground parking level P0.
  Outside the opening hours of the shopping centre 11 pm – 8 am you can park your car at above ground levels P2, P3, P4.
 3. Booking has to be valid the whole parking time at the shopping centre.
  In case any changes to the booking, please contact us info@goparking.ee.
 4. Distance to the Tallinn airport is approximately 1,5km.
 5. Tram number 4, operates between shopping centre (Ülemiste jaam) and Tallinn airport daily between 5 am – 0.30 am. More information about the schedule at  Tallinna Linnatranspordi AS.

JUHISED TAGASITEEL
OLEVALE REISIJALE:

OHJEET PALUUMATKALLE:

ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ:

INSTRUCTIONS
FOR THE RETURN:

 1. Parkimise broneerimine peab kehtima kogu parkimise ajal. Parkimisaja muutustest saate teada anda meile info@goparking.ee.
 2. Tramm number 4, sõidab iga päev lennujaama ja kaubanduskeskuse (Ülemiste jaam) vahel 5–0.30. Lisateavet trammi ajakava kohta on Tallinna Linnatranspordi As -veebisaidilt.
 3. Maa-alune parkla P0 on avatud ainult kaubanduskeskuse lahtiolekuajal 8–23. Parklakorrused P2, P3 ja P4 on avatud ka pärast lahtiolekuaegu.
 4. Turvalist koduteed ja teretulemast järgmisel korral!
 1. Pysäköintivaraus tulee olla voimassa koko pysäköinnin ajan. Pysäköintiajan muutoksista voitte ilmoittaa meille info@goparking.ee.
 2. Raitiovaunu numero 4, kulkee väliä lentokenttä ja kauppakeskus (Ülemiste jaam) päivittäin välillä 5–0.30. Lisätietoa raitiovaunun aikataulusta Tallinna Linnatranspordi AS.
 3. Maanalainen pysäköintikerros P0 on avoinna vain kauppakeskuksen aukioloaikoina 08–23. Maanpäälliset pysäköintikerrokset P2, P3, P4 ovat avoinna myös kauppakeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella. 
 4. Turvallista kotimatkaa ja tervetuloa uudelleen!
 1. Бронирование парковки должно действовать на протяжении всего периода стоянки. Об изменениях времени парковки вы можете сообщить нам по адресу: info@goparking.ee.
 2. Трамвай  № 4 ходит по маршруту Аэропорт – Торговый центр (Ülemiste jaam) ежедневно с 5.00 до 0.30. Дополнительную информацию о расписании трамвая вы найдете в службе пассажирского транспорта Таллинна – Tallinna Linnatranspordi AS.
 3. Подземный парковочный этаж P0 открыт только в часы работы торгового центра – с 8.00 до 23.00. Надземные парковочные этажи P2, P3, P4 открыты также в часы, когда торговый центр не работает. 
 4. Безопасного пути домой и добро пожаловать снова!
 1. Booking has to be valid the whole parking time at the shopping centre.
  In case any changes to the booking, please contact us info@goparking.ee.
 2. Tram number 4, operates between Tallinn airport and shopping centre (Ülemiste jaam) daily between 5 am – 0.30 am. More information about the schedule at  Tallinna Linnatranspordi AS.
 3. Underground parking level P0 is open only during the opening hours 8 am – 11 pm of the shopping centre. Parking levels P2, P3, P4 above ground level are open outside the opening hours of the shopping centre. 
 4. Have a safe trip and welcome again!